Katarzyna Sabynicz

radca prawny

Prowadzę kancelarię radcy prawnego i specjalizuję się w doradztwie prawnym i reprezentacji w sprawach sądowych, których przedmiotem jest uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, spory o własność i podziały majątkowe oraz obsługa prawna przedsiębiorców z branży budowlanej i pokrewnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Prawo budowlane 2024 cz. 1

Katarzyna Sabynicz17 marca 2024

Dzisiaj wracam do wątku zmian w przepisach ➡ Prawo budowlane 2024.

Nowe regulacje miały obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2024r., ale wiceminister rozwoju i technologii ogłosił opóźnienie nowelizacji.  Zmianie ulegnie wyłącznie data wejścia w życie przepisów. Nowy termin to 1 sierpnia 2024 r. 

Celem kompleksowego omówienia wszystkich zmian, podzieliłam artykuł na dwie części.

Przy czym kontynuacja tego wątku pojawi się jeszcze w marcu. Dlatego już dziś zapraszam Cię do śledzenia mojego bloga 😊.

Poprzednie wpisy dotyczące zmian prawa budowlanego znajdziesz poniżej:

 ⏹ Nowe prawo budowlane. Część I. O tym, jakie zmiany pojawiły się w prawie budowlanym w roku 2023? O budowie domu bez pozwolenia na budowę. A także o  budowie obiektów wyłącznie na zgłoszenie. A także kilka słów o cyfryzacji – Baza Projektów Budowlanych, zasady prowadzenia Elektronicznego Dziennika Budowy i inne.

 ⏹ Nowe prawo budowlane. Część II. Sprawdź na czym polega rozbudowa portalu e-Budownictwo? Jak działają rejestry SOPAB, c-KOB, e-CRUB, CEEB, e-SNRWB, RWDZ? Czy coś się zmieniło przy rozbiórkach? Co się kryje pod planowanym wprowadzeniem nowych definicji – przydomowy schron i ukrycie doraźne?

Wszystkie zmiany omówione w powyższych artykułach nadal są świeże i aktualne.

Dlatego zapraszam do lektury poprzednich wpisów ☝☝☝

Prawo budowlane 2024 cz. 1

Nowe prawo budowlane 2024

Dzisiaj przyszła pora na zmiany w prawie budowlanym, które wejdą w życie w większości 1 sierpnia 2024 r.

To są dwie bardzo ważne nowelizacje w systemie przepisów budowlanych:

🔶pierwsza 👉Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023r. zmieniające Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

🔷druga 👉 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Tutaj zwracam uwagę, że w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego mamy dwie daty wejścia w życie zmian:

🔸 w zakresie § 14 pkt 4a ( powierzchnia zabudowy) i  § 20 ust. 1 pkt 4b (powierzchnia całkowita budynku) ➡ 1 kwietnia 2024r.

🔸 a zmiany dotyczące analizy akustycznej (§ 23 pkt 4a)  ➡ 1 sierpnia 2024r.

Założeniem obu nowelizacji jest podniesienie jakości i bezpieczeństwa budynków.

Ponadto, nowe przepisy wychodzą naprzeciw współczesnym wymogom ekologicznym oraz aktualnym potrzebom społecznym 👍

Przesunięcie terminu walki z patodeweloperką – nowe przepisy od 1 sierpnia 2024 r.

‼ UWAGA ‼

Początkowo zmiany miały obowiązywać już od kwietnia 2024r. 👇👇👇

Niemniej jednak dosłownie na tydzień przed wejściem w życie nowelizacji, pojawił się komunikat o wydłużeniu okresu vacatio legis rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 27 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 2442).

Otóż do wykazu prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii trafił projekt rozporządzenia zmieniający datę wejście w życie rozwiązań przeciwdziałających tzw. Patodeweloperce.

Zmianie ulegnie tylko data wejścia w życie przepisów – z 1 kwietnia na 1 sierpnia 2024 r.

Zatem przejdźmy do konkretów naszego wątku – Prawo budowlane 2024.

Jakie istotne zmiany w prawie budowlanym od 1 sierpnia 2024?

W pierwszej kolejności zajmijmy się zmianami w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jak zapewne słyszałeś, ustawodawca słusznie wprowadza nowe reguły. Mają one na celu uskutecznić walkę z tak zwaną „patodeweloperką”, która zalewa nasze miasta 👍🙂.

Pamiętaj, że zmiany warunków technicznych mają obowiązywać od 1 sierpnia 2024r. Zatem inwestorzy dostali kilka dodatkowych miesięcy na przygotowanie się do nowych zasad budowania 🙂.

Następnie przejdziemy do nowelizacji Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Ta nowelizacja początkowo również miała wejść w życie w całości z dniem 1 kwietnia 2024r.

Jednakże proponowane zmiany przeciwko tzw. patodeweloperce są ściśle związane z terminem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 27 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dlatego mamy dwie daty wejścia w życie zmian:

🔸 w zakresie § 14 pkt 4a ( powierzchnia zabudowy) i  § 20 ust. 1 pkt 4b (powierzchnia całkowita budynku) ➡ 1 kwietnia 2024r.

🔸 a zmiany dotyczące analizy akustycznej (§ 23 pkt 4a)  ➡ 1 sierpnia 2024r.

W tym ostatnim przypadku zmiany obejmują obowiązek zamieszczania w projekcie technicznym analizy rozwiązań technicznych i materiałowych mających na celu spełnienie wymagań akustycznych wynikających z nowych przepisów.

Nowe warunki techniczne 2024

W zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przewidziano aż 10 istotnych zmian:

1️⃣ Zwiększenie odległości między budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, które są budowane na sąsiednich działkach

2️⃣ Zwiększenie odległości budynków produkcyjnych i magazynowych od budynków mieszkalnych

3️⃣ Zmiana zasad planowania stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, z których korzystają osoby niepełnosprawne

4️⃣ Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej na publicznie dostępnych placach

5️⃣ Zwiększenie wymagań w zakresie organizacji przy budynkach wielorodzinnych przyjaznych placów zabaw dla dzieci i miejsc do rekreacji dla osób ze szczególnymi potrzebami

6️⃣ Minimalna powierzchnia lokalu użytkowego

7️⃣ Prywatność na balkonach w budynkach wielorodzinnych

8️⃣ Większy nacisk na komfort akustyczny w mieszkaniach w budynku wielorodzinnym

9️⃣ Wymóg pomieszczenia umożliwiającego odpowiednie warunki do przewinięcia dorosłej osoby ze szczególnymi potrzebami – w budynkach opieki zdrowotnej, administracji publicznej, w których prowadzona jest działalność w obszarze kultury, sportu, handlu, usług lub obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym lub lotniczym oraz na stacjach paliw

🔟 Obowiązek realizacji pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania rowerów lub wózków dziecięcych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Przejdźmy teraz do szczegółów 👇👇👇

Zmiany w prawie przeciwdziałające patodeweloperce

W uzasadnieniu do projektu zmian znajdziesz informację, że nowelizacja przepisów ma na celu:

przede wszystkim ukrócenie praktyk związanych z tzw. „patodeweloperką”, czyli z działaniami, które mają maksymalizować zyski kosztem dobrej architektury, zdrowego rozsądku, a czasem wymagań zawartych w przepisach.

Dlatego też rozpoczęto proces porządkowania zasad budowy budynków wielorodzinnych z myślą o komforcie mieszkańców, ale również z uwzględnieniem interesów inwestorów.

Jeśli chcesz zapoznać się z całym uzasadnieniem projektu kliknij tutaj.

Teoria teorią, ale co to wszystko oznacza w praktyce ❓

Odpowiedź znajdziesz poniżej 👇

✳✳✳

Przeczytaj koniecznie:

Umowa deweloperska – co powinna zawierać ? A także jakie zobowiązania biorą na siebie deweloperzy względem nabywców ? Jakie obowiązki informacyjne spoczywają na deweloperach? Czy można stosować klauzule waloryzacyjne? Czyli obowiązki deweloperów w świetle tzw. nowej ustawy deweloperskiej.

✳✳✳

Zwiększenie odległości między budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, które są budowane na sąsiednich działkach.

Przede wszystkim z dniem 1 sierpnia 2024r. zmianie ulegnie § 12 ust. 1-3 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Powołując się na to rozporządzenie w dalszej części artykułu będę używać skrótu r.w.t.

Zwiększy się odległość budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości powyżej czterech kondygnacji nadziemnych od granicy działki.

Do tej pory odległość ta wynosiła 4m dla budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy.

Po nowelizacji odległość będzie wynosiła co najmniej pięć metrów (5 m):

 🔅 w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych, zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy

 🔅 w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych, zwróconego ścianą bez okien lub drzwi w stronę tej granicy.

Odległość między budynkami warunki techniczne 2024

Wpływ Nowych Przepisów na Powierzchnię Zabudowy

Regulacja, którą powyżej omawiam zawiera jednak modyfikację. Dotyczy to budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych, zwróconego ścianą bez okien lub drzwi w stronę tej granicy.

Mianowicie, dopuszcza się usytuowanie tego rodzaju budynku w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy. Przy czym uważaj ‼ Możliwość taka istnieje jeżeli przewiduje ją miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Co ciekawe, dopuszcza się usytuowanie tego rodzaju budynku nawet w granicy działki pod pewnymi obostrzeniami i w zgodzie z przepisami technicznymi dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.

Spójrz poniżej 👇

Znaczenie granicy działki w kontekście Prawa Budowlanego

Uwaga na wyjątki ‼

Ustawodawca dopuścił, uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273 r.w.t., sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej.

Jednak pod warunkiem, że będzie on przylegał całą długością swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce.

Ponadto jego wysokość będzie zgodna z obowiązującym na danym terenie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Co więcej, zachowanie odległości, o których mowa w § 12 ust. 1–9 r.w.t. nie będzie wymagane w przypadku, gdy sąsiednia działka jest działką drogową lub publicznie dostępnym placem 🙂

Co to jest publicznie dostępny plac?

Prawo budowlane 2024 👇👇👇

W ramach nowelizacji pojawiła się definicja legalna publicznie dostępnego placu.

Zgodnie z § 3 pkt 27 r.w.t. przez publicznie dostępny plac należy rozumieć ogólnodostępny teren służący rekreacji, komunikacji, pełniący także funkcję reprezentacyjną.

Jest to teren przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren placu lub rynku lub jako teren komunikacji drogowej publicznej.

A w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – jako użytek gruntowy oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe lub jako droga, oznaczone odpowiednio symbolem: Bz lub dr.

Prawo budowlane 2024 – odległość od granicy działki budowlanej

Ponadto, z dniem 1 sierpnia 2024r. zmianie ulegnie również § 12 ust. 6 r.w.t.

W jaki sposób ?

Odległość od granicy działki budowlanej nie będzie mogła być mniejsza niż:

🟢1,5 m do okapu lub gzymsu zwróconego w stronę tej granicy, a także do balkonu, daszku nad wejściem, galerii, tarasu, schodów zewnętrznych, rampy lub pochylni – z wyjątkiem pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych

🔵 4 m do okna umieszczonego w dachu zwróconego w stronę tej granicy

🟠 3 m do balkonu w budynku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.

Zatem dodano przepis, zgodnie z którym odległość od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż 3m do balkonu budynku wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych.

✳✳✳

Przeczytaj także:

Umowa rezerwacyjna w świetle przepisów nowej ustawy deweloperskiej. Kiedy powinno się ją zawrzeć ? Ile wynosi opłata rezerwacyjna i kiedy podlega zwrotowi ? Na co warto zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy rezerwacyjnej na mieszkanie ? Czyli praktyczne wskazówki w zakresie praw i obowiązków deweloperów względem nabywców.

✳✳✳

Większy dystans między budynkami

Prawo budowlane 2024 👉 pora na małe podsumowanie:

Zwróć uwagę, że dotychczas obowiązujące przepisy techniczno-budowlane nie zawierały szczegółowych rozwiązań dotyczących lokalizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Nie kategoryzowały ich według liczby projektowanych kondygnacji. Teraz to się zmieni.

Aktualnie zmiana w kontekście usytuowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych obejmie także lokalizację budynków inwentarskich i budynków gospodarczych.

Uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy §13, 60 i 271–273 r.w.t., budynki inwentarskie/gospodarcze nie mogą być sytuowane ścianą z oknami lub drzwiami w odległości mniejszej niż 8m od ściany istniejącego na sąsiedniej działce budowlanej budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub innych wskazanych w przepisach (§ 12 ust. 8 r.w.t.).

Zmiany dotyczą również budynków produkcyjnych lub magazynowych o powierzchni zabudowy przekraczającej 1000 m2.

Sprawdź poniżej 👇👇👇

Zwiększenie odległości budynków produkcyjnych i magazynowych od budynków mieszkalnych

Zmieni się minimalna odległość pomiędzy ścianami nowego budynku produkcyjnego lub magazynowego o powierzchni zabudowy przekraczającej 1000 m2, a ścianami istniejącego budynku mieszkalnego lub budynku zamieszkania zbiorowego.

Ma ona wynieść 30 m.

Dotyczy to także projektowanego budynku mieszkalnego albo budynku zamieszkania zbiorowego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę albo zostało dokonane zgłoszenie budowy.

W przypadku, gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu lub zostało wydane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Prawo budowlane 2024 – odległość budynków przemysłowych od mieszkalnych

Podsumujmy.

Dodano nowy przepis w zakresie odległości budynków produkcyjnych lub magazynowych od budynków mieszkalnych lub budynków zamieszkania zbiorowego.

Dotychczas nie było wymagań w zakresie odległości pomiędzy tymi budynkami. Jedyną regulacją w tym zakresie jest § 271 r.w.t. –  wzgląd na bezpieczeństwo pożarowe.

Aktualnie ze względu na bezpieczeństwo oraz komfort mieszkania wprowadzono odległość pomiędzy ścianami budynku magazynowego lub produkcyjnego o powierzchni zabudowy przekraczającej 1000 m2 a ścianami istniejącego budynku mieszkalnego lub budynku zamieszkania zbiorowego.  Wynosi ona co najmniej 30 m.

Tylko pamiętaj!

W przypadku nowych projektowanych budynków mieszkalnych lub zamieszkania zbiorowego, obowiązek ten będzie dotyczył przypadku, gdy dla budynku istnieje ostateczna decyzja pozwolenia na budowę albo zostało skutecznie dokonane zgłoszenie budowy.

Nowy obowiązek budowy placów zabaw przy nowych inwestycjach

Prawo budowlane 2024 – nowości ciąg dalszy.

Dotychczas w prawie budowlanym czy warunkach technicznych nie było obowiązku projektowania i budowy placu zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjnego dostępnego dla osób niepełnosprawnych przy budowie mieszkalnej wielorodzinnej objętej pozwoleniem na budowę.

Takie miejsca były realizowane stosownie do potrzeb użytkowych.

Niestety, zbyt wielu inwestorów to „stosownie do potrzeb” rozumiało w ten sposób, że wystarczył symboliczny plac zabaw 😟

Czasami w praktyce była to dosłownie jedna huśtawka czy piaskownica 😞

Teraz to się zmieni.

Prawo budowlane 2024 – plac zabaw

Inwestor będzie zobowiązany wykonać plac zabaw dla dzieci w przypadku budowy jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym liczba mieszkań przekracza 20.

A także w przypadku budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w którym liczba mieszkań przekracza 20.

I oczywiście będzie on dostępny również dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Przy czym co najmniej 30% powierzchni placu zabaw dla dzieci ma się znajdować na terenie biologicznie czynnym.

Miejsce rekreacyjne – prawo budowlane 2024

Miejsce rekreacyjne dostępne również dla osób ze szczególnymi potrzebami, wyposażone w miejsca do wypoczynku, wykonuje się w przypadku budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w którym liczba mieszkań przekracza 20.

Przy czym co najmniej 30% powierzchni miejsca rekreacyjnego będzie musiało znaleźć się na terenie biologicznie czynnym.

Nowe prawo budowlane 2024 place zabaw

Zwiększenie wymagań w zakresie organizacji przy budynkach wielorodzinnych przyjaznych placów zabaw dla dzieci i miejsc do rekreacji dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zwróć uwagę, że ustawodawca wprowadził jeszcze dalsze obowiązki dla inwestorów.

Odległość placów zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulicę, dróg, ciągów pieszo-jezdnych, okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpadów wynosi co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogów, o których mowa w § 19 ust. 1 r.w.t.

Ponadto realizowane przez inwestorów place zabaw dla dzieci powinny być ogrodzone.

Takie ogrodzenie od strony drogi, ulicy, parkingu lub ciągu pieszo-jezdnego wykonuje się z materiałów i w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludziom i zwierzętom.

Ogrodzenie to powinno posiadać:

 🔸 wysokość nie mniejszą niż 1,0 m

 🔹 furtkę o szerokości co najmniej 1,2 m nieutrudniającą dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami.

A w przypadku innych lokalizacji dopuszcza się ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w postaci żywopłotu.

Przyjazne place zabaw i miejsca rekreacyjne

Oprócz obowiązku realizacji placów zabaw ustawodawca wprowadził także ich minimalne powierzchnie.

Pamiętaj, że powierzchnia placu zabaw dla dzieci wynosi co najmniej:

🔹 1 m2 na każde mieszkanie ➡ w przypadku, gdy w budynku lub zespole budynków znajduje się od 21 do 50 mieszkań

🔸 50 m2  ➡ w przypadku, gdy w budynku lub zespole budynków znajduje się od 51 do 100 mieszkań

🔹 0,5 m2 na każde mieszkanie ➡ w przypadku, gdy w budynku lub zespole budynków znajduje się od 101 do 300 mieszkań

🔸 200 m2 ➡ w przypadku, gdy w budynku lub zespole budynków znajduje się powyżej 300 mieszkań.

Dopuszczono podział placu zabaw dla dzieci na części. Przy czym minimalna powierzchnia każdej z nich wynosi 50 m2.

Prawo budowlane 2024 – place zabaw dla dzieci

Być może Cię zaskoczę, ale ustawodawca poszedł jeszcze dalej.

Nowelizacja przewiduje także normy jakie powinno spełniać wyposażenie placu zabaw dla dzieci ⛹️‍♀️🤸‍♂️🏐🏀

Również warunki w zakresie nawierzchni zostały uregulowane w przepisach techniczno-budowlanych.

Mówiąc wprost trzeba spełnić wymagania określone w Polskich Normach dotyczących wyposażenia placów zabaw i nawierzchni.

Nadto na placu zabaw dla dzieci zapewnia się wyposażenie o różnej funkcji zabawy oraz dostosowane do różnych kategorii wiekowych dzieci.

Należy umożliwić jednoczesne korzystanie z wyposażenia przez co najmniej 5 dzieci na każde 20 m2 powierzchni placu zabaw dla dzieci.

Ograniczenie „betonozy”

Od dnia 1 sierpnia 2024r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów dotyczących powierzchni biologicznie czynnej. Odpowiednia powierzchnia biologicznie czynna jest elementem projektu budowlanego 🌳🌾🌲

Zatem jej zaplanowanie zgodnie z przepisami na działce budowlanej jest obowiązkiem zarówno projektanta, jak i inwestora.

Poniżej dowiesz się jaka jest definicja terenu biologicznie czynnego ❓

Jakie regulacje w tym zakresie powinny być uwzględnione przy projektowaniu ❓

I co konkretnie się zmieni w prawie budowlanym od dnia 1 sierpnia 2024 r. ❓

Wydaje się, że nowelizacja r.w.t., która niebawem będzie miała miejsce w zakresie terenu biologicznie czynnego jest jedynie kosmetyczna.

Nie rozwiewa bowiem wszystkich wątpliwości. Zwłaszcza tych, które pojawiały się dotychczas zarówno w postępowaniach prowadzonych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej, jak i w orzecznictwie 😟

Obawiam się, że nowelizacja może być  finalnie niestety uznana za niewykorzystaną szansę. Ale wszystko w rękach inwestorów.

Miejmy nadzieję, że w miastach pojawi się coraz więcej zieleni 👍

Co to jest teren biologicznie czynny?

Teren biologicznie czynny to pojęcie znane już w naszym systemie prawnym.

Bowiem od dnia 1 stycznia 2018r . obowiązuje obecna definicja pojęcia „teren biologicznie czynny” 🌿🌾🍀

Znajdziesz ją w § 3 pkt 22 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Pojęcie to jest zdefiniowane jako teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych. A także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie.

Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej na publicznie dostępnych placach

Prawo budowlane 2024. Co jeszcze się zmieni od 1 sierpnia 2024r. ❓

Otóż pojawi się nowa regulacja § 39 r.w.t.

🌲 Na działkach budowlanych przeznaczonych pod budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków opieki zdrowotnej – z wyjątkiem przychodni, oraz budynków oświaty i wychowania – co najmniej 25% powierzchni działki należy urządzić jako teren biologicznie czynny. Chyba, że inny procent  wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

🌳 Ponadto, na działkach przeznaczonych pod publicznie dostępny plac o powierzchni powyżej 1000 m2 co najmniej 20% jego powierzchni należy urządzić jako teren biologicznie czynny. Chyba, że wyższy procent wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zatem na publicznie dostępnych placach zieleni powinno być co najmniej 20% z tendencją do zwiększania w planach zagospodarowania przestrzennego. Super 😃

Prawo budowlane 2024 teren biologicznie czynny

Ciąg dalszy zmian przepisów wykonawczych prawa budowlanego 2024 już niebawem pojawi się na moim blogu 🙂

W następnym artykule otrzymasz garść dalszych informacji. O nowych wymaganiach w zakresie lokali użytkowych. Na temat stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Ponadto dowiesz się, jak po nowelizacji będziemy obliczać powierzchnię całkowitą budynku oraz powierzchnie zabudowy obiektów budowlanych.

I na koniec wyjaśnię przepisy przejściowe. Czyli w jakich przypadkach będziemy jeszcze stosować stare przepisy.

✳✳✳

Prawo budowlane 2024

❓❓❓

Kiedy nowe warunki techniczne 2024?

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023r. zmieniające Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – miało ulec zmianie z dniem 1 kwietnia 2024r.

Jednakże data wejście w życie rozwiązań przeciwdziałających tzw. Patodeweloperce została przesunięta na dzień 1 sierpnia 2024r.

Co ustala rozporządzenie warunki techniczne budynki i usytuowanie?

Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Czego dotyczy rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych?

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. określa warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych, wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami technicznymi, zwanych dalej „budynkami”.

Katarzyna Sabynicz
radca prawny

 

Zdjęcia: Blake Wheeler on Unsplah. Gunnar Ridderström on Unsplash. Lukas on Pexels.  Ryan Hyde on Unsplash

***

Prawo budowlane 2023. Część I

Tym razem postaram się usystematyzować prawa i obowiązki uczestników budowy w kontekście nowelizacji 👉 Prawo budowlane 2023. Pewnie zgodzisz się ze mną, że każda inwestycja wiąże się przede wszystkim z szeregiem administracyjnych formalności. Decyzje, pozwolenia, projekty uzgodnione z odpowiednimi służbami/organami itd.

Dokument goni dokument. I to dosłownie od początku do końca budowy.

Jak tak dalej pójdzie, jednym z materiałów budowlanych będzie papier do drukarki 😉 Swoją drogą, byłaby to ciekawa pozycja w kosztorysie.

Na szczęście, żeby tego uniknąć, ustawodawca proponuje cyfryzację procesu budowlanego. [Czytaj dalej…]

 

***

Prawo budowlane 2023. Część II

Poniżej znajduje się ciąg dalszy tematu 👉 Prawo budowlane 2023. Pierwszą część artykułu znajdziesz tutaj.

Kontynuujemy wątek postępującej cyfryzacji procesu budowlanego.

W tej części artykułu znajdziesz odpowiedzi na dalsze ważne pytania, w szczególności:

Na czym polega rozbudowa portalu e-Budownictwo? Jak działają rejestry SOPAB, c-KOB, e-CRUB, CEEB, e-SNRWB, RWDZ? Czy coś się  zmieniło przy rozbiórkach? Co się kryje pod planowanym wprowadzeniem  nowych definicji – przydomowy schron i ukrycie doraźne? Co już funkcjonuje, a które zmiany są dopiero na etapie projektów?

Nie traćmy więc czasu i żwawym krokiem przeskoczmy do części drugiej nowelizacji – Prawo budowlane 2023 😀 [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Katarzyna Sabynicz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Sabynicz w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  Komentarze (0)

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Sabynicz w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: